Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medicals valberedning utsedd

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsamma…

Sedana Medical delfinansierar AnaConDa-studie om lungprotektion

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget delfinansierar världens största multicenterstudie med AnaConDa i Frankrike. Studiens primära syfte är att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskap…

Sedana Medical AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELAND…

Sedana Medicals AnaConDa godkänd för användning på barn

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolagets medicintekniska produkt AnaConDa, för administration av flyktiga anestetika för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter, fått godkännande för användning på b…

Sedana Medical går in i Indien – sluter avtal med indisk distributör

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit ett distributionsavtal med den indiska distributören Hansraj Nayyar Medical. Försäljning inleds under hösten och en registreringsprocess inleds parallellt. Hansraj Nayy…

Sedana Medical går in i Kina – sluter avtal med kinesisk distributör

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit ett tioårigt exklusivt distributionsavtal med den kinesiska distributören Kyuan Xinhai Medical, ett dotterbolag till Kinas näst största life-science bolag, det delvis s…

Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 28 maj 2019 i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag. Fullständig information om varje beslutsförslag som antogs vid stämman finns tillgän…

Framsteg i Japan

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att första patienten i Japan behandlats med AnaConDa och att registreringsarbetet för IsoConDa i Japan har inletts. Den japanska marknadspotentialen uppskattas till 300 miljoner euro årlig…

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) kallar härmed till årsstämma 2019. Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockh…

Vägen till registrering i USA klarlagd

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att amerikanska Food and Drug Adminstration (FDA) under ett så kallat pre-IND-möte visat sig positiva till registreringen av IsoConDa och AnaConDa som en kombinationsprodukt i USA. Sedana…