2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

WaterLock® 2 Water Trap

WaterLock® 2 Water Trap

Dräger WaterLock® 2-vattenfällan hindrar på ett säkert sätt vatten från att tränga in i Philips G7m, Dräger Vamos 2 eller Scio. Den membranteknik som utvecklats för vattenfällan hindrar bakterier och mikrober från att komma in i gasmätningssystemet. Vattenfällan är också säker och enkel att tömma – en stor fördel när det gäller hantering och hygien.

  • Referensnummer: 26082
  • Användning: Enpatientsbruk
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Förpackningsenhet: 1 enhet innehåller 12 vattenfällor

 

Jag vill veta mer

Ska användas tillsammans med Sedaconda ACD-L och Sedaconda ACD-S,
Philips G7m, Dräger Vamos och Dräger Scio.

Anslutningstyp: Luer-lock
Anslutning: Hona