Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Möt vår styrelse som är ytterst ansvarig för strategin och organisationen av Sedana Medical och vars uppgift är att hantera företagets angelägenheter för aktieägarnas räkning.

Claus Bjerre
Hilde Furberg
Christoffer Rosenblad
Donna Haire
Jens Viebke

Ledningsgrupp

Möt vår ledningsgrupp som stödjer och vägleder organisationen i det dagliga arbetet och genom detta säkerställer att vi når våra mål.

Johannes Doll 2022
Stefan Krisch
Clarisa Mogollon Web
Peter Sackey 2022
Johan Spets Profilbild 1
Karolina Vilval
Jessica Westfal
Uwe Veismann 1