2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

Dryline™ II Water Trap

Dryline™ II Water Trap

DRYLINE II Water Traps är avsedda för att skydda sidestream-gasmonitorer integrerade i medicinska värdsystem som patientmonitorer, anestesimaskiner och ventilatorer från att förorenas av vatten, damm och bakterier. Vattenfällan är enkel att tömma: bara vrid och dra ut behållaren bredvid filterhuset. Ingen spruta behövs. Dryline II har en inbyggt elektronisk brytare som automatiskt detekterar och säkerställer korrekt installation och justering av gasflödet. Vattenfällorna levereras icke-sterila.

  • Referensnummer: 26083
  • Användning: Byt ut hela vattenfällan varje månad, eller oftare om värdinstrumentet indikerar detta
  • Produktklassificering: Klass I
  • Förpackningsenhet: 1 enhet innehåller 10 vattenfällor

 

Jag vill veta mer

CDRYLINE II
Vattenfälla:
Vuxen
Patientkategori: Vuxen och barn
Färgkodning: Färglös
Vikt: 11 g
Vätskebehållare: 12 ml
Provflöde: 120–200 ml/min
Längsta tömningsintervall (37oC, 100 % relativ luftfuktighet): • 17 timmar vid 200 ml/min
• 26 timmar vid 120 ml/min
Antibakteriellt filter: 0,45 µm porstorlek
Port för samplingsslang: Port för samplingsslang, honluer-lock
(ISO 594-1/2).
Material: Lock: Kopolyester; Filterhus och vätskebehållare: Styrenbutadien (SB) kopolymer; Bakteriefilter: PVDF och PET; Självtätande filter: Polyeten; Behållartätning: Fluorgummi (FPM); Kopplingstätning: TPE, Mediprene 500450M.
Materialegenskaper: Ej toxisk, ej absorberande och ej diffuserande för alla inandningsgaser och inhalationsanestetika.
Serviceintervall: Byt ut hela vattenfällan en gång i månaden.