2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

FlurAbsorb-S

FlurAbsorb-S

FlurAbsorb-S består av en plastbehållare med en rad med hål i bottnen som låter luften flöda genom produkten. Olika filter inuti produkten innehåller aktivt kol.

Intaget ovanpå FlurAbsorb är anslutet till utloppet på ventilatorn via flexslangen och adaptrar från FlurAbsorb-tillbehörskittet. Materialen som används i FlurAbsorb-S och FlurAbsorb-tillbehörskit är kompatibla med inhalationsanestetika.

  • Referensnummer: 26094
  • Kapacitet: Cirka 125 g
  • Produktklassificering: Klass I
  • Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
  • Kontraindikationer: Använd inte om förpackningen är bruten
  • Var försiktig när aktiv befuktning används med FlurAbsorb
  • Avfallshantering: Enligt sjukhusets rutiner
  • Förpackningsenhet: 1 enhet innehåller 12 st. FlurAbsorb

 

Jag vill veta mer

SPECIFIKATIONER

 

Ska användas tillsammans med FlurAbsorb-tillbehörskit. Ref. 26072

 

Höjd 130 mm ±10
Diameter 101 mm ±10
Vikt 400 g ±10
Volym 0,75 l
Anslutningar 22 mm
Absorptionseffektivitet (Iso) 150 ml
Absorptionseffektivitet (Sevo) 150 ml
Flödesmotstånd vid 10 l/min 40 Pa/0.30 mmHg/0.4 mBar