Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical kallar till årsstämma

Regulatorisk

Styrelsen för Sedana Medical AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024. Närmare detaljer beträffande förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- oc…

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2023

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2023, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

Sedana Medical ansöker om pediatrisk indikation

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar att bolaget har lämnat in en Typ II-variation med syftet att inkludera barnpopulationen (3-17 år) i den befintliga Sedaconda[®]-indikationen för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter i Europa.

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Sedana Medical AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2024 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september tillsammans med styrelsens ordförande.

Prövarinitierade SESAR-studien uppnår planerad patientrekrytering

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar att rekryteringen av de planerade 700 patienterna i SESAR-studien är uppnådd. SESAR-studien (Sevoflurane for Sedation in Acute Respiratory Distress Syndrome: A Multicenter Prospective Randomized Trial) är en prövarin…

Sedana Medical erhåller USA-patent för Sedaconda ACD-S

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) tillkännager att amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office) har beviljat Sedana Medical ett patent för den medicintekniska produkten Sedaconda ACD-S (US Patent No. 11,707,593 B2). Patentet löper till 2037.

Sedana Medicals VD och CFO förvärvar aktier i bolaget

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (publ) VD Johannes Doll och CFO Johan Spetz har båda förvärvat 100,000 aktier i bolaget från grundarna Ola Magnusson och Sten Gibeck. Transaktionerna genomfördes 25 september 2023 till en kurs om 18 kr per aktie, motsvarande ett v…