Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2022

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2022, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

Sedana Medical erhåller marknadsgodkännande i Italien

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) har erhållit marknadsgodkännande för Sedaconda[®] (isofluran) för inhalationssedering i intensivvård i Italien, vilket innebär att bolagets behandling nu är godkänd i 17 europeiska länder.

Första dag för handel i Sedana Medicals aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") meddelade den 19 januari 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Listbytet"). Idag…

Sedana Medical har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Sedana Medical AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribla…

Sedana Medical erhåller Fast Track Designation från FDA

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) har beviljat Fast Track Designation (FTD) för utvärdering av isofluran administrerat via Sedaconda ACD-S för sederi…

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Sedana Medical AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september tillsammans med styrelsens ordförande.

Sedana Medical presenterar på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett vetenskapligt symposium under ESICM Lives 2022, European Society of Intensive Care Medicines årliga kongress. Dessutom kommer ytterligare data om inhalatio…