2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

Single-Use Standard Iso/Sevo Adapter

Single-Use Standard Iso/Sevo Adapter

Fyllningsadaptern för engångsbruk är utformad för att passa på isofluran- och sevofluran-flaskor med standardgänga (enligt ISO 5360).

När adaptern har fästs på flaskan kan den inte avlägsnas. Den kan användas för flera påfyllningar och ska kasseras tillsammans med den tomma flaskan. Adaptern kan användas i upp till två veckor efter att ha anslutits till anestesiflaskan.

Adaptern är utformad för att endast passa Sedaconda®-sprutan och kan av säkerhetsskäl inte anslutas till standardluer-lock.

  • Produktklassificering: Klass I
  • Får användas i högst 2 veckor efter att ha placerats på Sedaconda®-flaskan
  • Om det finns mer än 20 ml VA kvar i flaskan när den ska kasseras ska avfallshantering ske enligt sjukhusets riktlinjer
  • Referensnummer: 26048
  • Förpackningsenhet: 12 adaptrar per låda
  • Lägsta kvantitet för beställning: 1 låda med 12 adaptrar 

 

Jag vill veta mer

AVSEDD ANVÄNDNING

Fyllningsadaptern för engångsbruk är avsedd för uppdragning av isofluran och sevofluran från flaskor med standardgänga till en Sedaconda®-spruta. Med fyllningsadaptern för engångsbruk blir administreringen enklare eftersom man inte behöver desinficera eller utföra likande åtgärder för att säkerställa en säker och hygienisk miljö.