Sedaconda ACD

Sedaconda ACD (Anaesthetic Conserving Device) är en medicinteknisk produkt för administrering av inhalationsanestetika  till invasivt ventilerade patienter. Sedaconda ACD kopplas in i andningssystemet mellan endotrakealtuben (ET-tuben) och Y-stycket och innehåller en förgasarstav som används för att förgasa inhalationsanestetika.

Så här fungerar det

Sedaconda ACD side

Det effektiva kolfiltret i Sedaconda ACD adsorberar cirka 90 % av läkemedlet i utandningsluften och återför det vid inandning, vilket minskar läkemedelsförbrukningen. Sedaconda ACD är också en mycket effektiv fukt- och värmeväxlare (HME) och innehåller ett bakterie-/virusfilter.