2 Layers

Improving life during and beyond sedation

Tillbehör

Tillbehör

DRYLINE II Adult 72

Dryline™ II Water Trap

DRYLINE II Water Traps är avsedda för att skydda sidestream-gasmonitorer integrerade i medicinska v…

Waterlock 2 Water Trap

WaterLock® 2 Water Trap

Dräger WaterLock® 2-vattenfällan hindrar på ett säkert sätt vatten från att tränga in i Philips G7m,…

Respiratory Gas Monitoring Line

Samplingsslang för gas

Denna PVC-monitorslang har en beläggning av LDPE (lågdensitetspolyetylen) på insidan för att förhind…

Nafion Line 001

Nafionslang

Nafionslangen har ett semipermeabelt membran som minskar ackumuleringen av kondens i mätslangen för …

Gas Sampling Line H

Gassamplingsslang H

Gassamplingsslang H är avsedd för kontinuerlig övervakning av exspirerade och inspirerade andningsga…