2 Layers

Bringing inhaled sedation to intensive care

Om oss

Sedana Medical

Sedana Medical är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patienters liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Sedaconda ACD Hand V1 Lowres

Sedana Medical i siffror

~100

Antal anställda

52/48

kvinnor/män, %

16

nationaliteter bland våra anställda

159

Försäljning 2021, MSEK

>40

Antal länder där vi har försäljning

Våra företagsvärderingar

Våra tre företagsvärderingar, Utforska, Samarbete och Förtroende, hjälper till att forma vår kultur och är en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Intresserad av en karriär på Sedana Medical?

Lär dig mer om oss och träffa några av våra medarbetare.

Certifikat

Sedana Medicals produkter utvecklas och tillverkas i enlighet med
kvalitetsstyrda processer. Företaget har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 13485 (design och tillverkning av medicintekniska produkter) och innehar MDSAP-certifikat för Kanada och Japan.