2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

AnaConDa

AnaConDa

AnaConDa är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalationsanestetika och som ansluts mellan Y-stycket och ET-röret. Den fungerar också som en fukt- och värmeväxlare (HME) och har ett elektrostatiskt bakterie-/virusfilter.

Vår medicintekniska produkt AnaConDa byter namn till Sedaconda ACD.

Namnbytet påverkar inte enhetens utseende eller funktion på något sätt. Tidpunkten för namnbytet varierar mellan länderna.

Set Up Schematic
Anaconda 100 Ml RGB Lowres

AnaConDa

AnaConDa är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalationsane…

Anaconda S V.1 RGB Lowres

AnaConDa-S

AnaConDa-S är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalationsa…

Anaconda Syringe RGB Lowres

AnaConDa-Spruta

AnaConDa-sprutan är en spruta på 50/60 ml med en unik koppling som passar anslutningen i slangen för…

Anaconda Starterkit RGB Lowres

AnaConDa Startkit

AnaConDa-startkit innehåller en AnaConDa-S och alla kringtillbehör som krävs för att göra iordning o…