2 Layers

Sedaconda ACD-S

Sedaconda ACD-S

Sedaconda ACD-S är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalationsanestetika (isofluran eller sevofluran) och som ansluts mellan Y-stycket och ET-röret. Produkten har inga elektriska komponenter och är säker att använda vid MRI- och CT-undersökningar. Den fungerar också som en fukt- och värmeväxlare (HME) och har ett elektrostatiskt bakterie-/virusfilter. Den här versionen har ett dead space på 50 ml och kan fungera med tidalvolymer ända ner till 200 ml.

  • Användning: Enpatientsbruk, 24 timmars användning
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Referensnummer: 1026050
  • Förpackningsenhet: 1 enhet innehåller 12 Sedaconda ACD-S-produkter

 

Jag vill veta mer

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN

 

För engångsbruk:

Enpatientsbruk, 24 timmars användning

Anestesiläkemedel:

Isofluran eller sevofluran

Effektivitet:

Normalt sett reflekteras > 88 %. Beroende på minutvolym

Arbetsområden för tidalvolym:

Minst 200 ml

Motstånd för gasflöde vid 60 l/min:

3,5 cm H₂O (350 Pa)

Fuktförlust vid 0,75 l x 12 andetag/min:

5 mg/l

Motsvarande fuktutmatning:

30 mg H₂O/l

Fuktförlust vid 1,0 l x 10 andetag/min:

6 mg/l

Motsvarande fuktutmatning:

29 mg H₂O/l

Bakteriefiltrering:

99,867 %

Virusfiltrering:

99,76 %

Dead space:

Cirka 50 ml

Anslutningar:

15M/22M-15F

Vikt:

38 g

Samplingsport för gas:

Honluer-lock

Tillförselslang för läkemedel:

2 200 mm