2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

Mindray exhaust connector

Mindray exhaust connector

Mindray utloppskonnektor gör det möjligt att ansluta ventilatorns utlopp till ett aktivt eller passivt gasevakueringssytem. Sedana Medical tillhandahåller det passiva gasevakueringsfiltret FlurAbsorb eller FlurAbsorb-S.

  • Enhetsklassificering: Klass I
  • Referensnummer: 1026063
  • Användning: Enpatientsbruk
  • Kan kasseras med vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 enhet består av 10 konnektorer

 

Jag vill veta mer

Avsedd användning

Används tillsammans med FlurAbsorb (ref. nr 26096) och FlurAbsorb-S. (ref.nr 26094) för Mindray-ventilatorer: SV300/SV350/SV300 Pro/SV350Pro/SV600/SV650/SV850/SV800.

Instruction for Use FlurAbsorb Scavenging Tube (IFU)