2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

AnaConDa-S

AnaConDa-S

AnaConDa-S är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalationsanestetika (isofluran eller sevofluran) och som ansluts mellan Y-stycket och ET-röret. Produkten har inga elektriska komponenter och är säker att använda vid MRI- och CT-undersökningar. Den fungerar också som en fukt- och värmeväxlare (HME) och har ett elektrostatiskt bakterie-/virusfilter. Den här versionen har ett dead space på 50 ml och kan fungera med tidalvolymer ända ner till 200 ml.

  • Användning: Enpatientsbruk, 24 timmars användning
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Referensnummer: 26050
  • Förpackningsenhet: 1 enhet innehåller 12 AnaConDa-S-produkter

Jag vill veta mer