2 Layers

Sedaconda

Sedaconda (isofluran)

Sedaconda är avsett för sedering av respiratorbehandlade (ventilatorbehandlade) vuxna patienter under intensivvård.

Sedaconda är idag godkänt i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike*, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike*.

 

*I Frankrike och Österrike kommer produkten att marknadsföras under namnet Cedaconda.

Vi kan inte tillhandahålla detaljerad information om våra receptbelagda läkemedel på denna webbplats med anledning av gällande regelverk.

Jag vill veta mer

Denna produktinformation är endast avsedd för vårdpersonal.
Belgien Danmark
Finland Frankrike
Irland Kroatien
Nederländerna Norge
Polen Portugal
Schweiz Slovenien
Spanien Sverige
Tyskland Österrike