2 Layers

Sedaconda

Sedaconda (isofluran)

Sedaconda är avsett för sedering av respiratorbehandlade (ventilatorbehandlade) vuxna patienter under intensivvård.

Sedaconda är idag godkänt i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike*, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike*.

 

*I Frankrike och Österrike kommer produkten att marknadsföras under namnet Cedaconda.

Vi kan inte tillhandahålla detaljerad information om våra receptbelagda läkemedel på denna webbplats med anledning av gällande regelverk.

Jag vill veta mer