2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

FlurAbsorb-Tillbehörskit

FlurAbsorb-Tillbehörskit

FlurAbsorb-tillbehörskit består av fyra olika slangar och anslutningar som kan användas för att koppla FlurAbsorb till ventilatorn och gasmonitorn.

  • Referensnummer: 26072
  • Användning: Enpatientsbruk
  • Vårdset
  • Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
  • Kan kasseras med vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 enhet består av 5 tillbehörskit

 

Jag vill veta mer

INNEHÅLL

Ska användas tillsammans med FlurAbsorb Ref: 26096 och FlurAbsorb-S Ref: 26094 för ventilatorer: Hamilton G5/S1 & Galileo (guld), Maquet Servo-u, Servo-i & Servo-air, General Electric (GE) Carestation & Carescape

 

Flexslang

22M x 800 mm

Slang för gasmonitorns utlopp

1,8 m

Adapter till ventilatorutlopp

22M/30F

FlurAbsorb-adapter (svivelanslutning)

22M/22M 6 mm svivel