Revisionsutskottet

Under 2020 infördes ett revisionsutskott. På styrelsens vägnar övervakar och granskar utskottet följande:

  • Omfattning och korrekthet av de finansiella rapporterna
  • Överensstämmelse med lagar och regelverk
  • Intern kontroll över finansiell rapportering
  • Riskhantering
  • Årsredovisningen och delårsrapporterna
  • Revisioner och revisionsavgifter

Medlemmar i revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter som utses av styrelsen. De nuvarande medlemmarna är:
Christoffer Rosenblad (Ordförande)
Claus Bjerre
Hilde Furberg