2 Layers

Improving life during and beyond sedation

Sedaconda ACD

Sedaconda ACD

Sedaconda ACD* är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalationsanestetika och som ansluts mellan Y-stycket och ET-röret. Den fungerar också som en fukt- och värmeväxlare (HME) och har ett elektrostatiskt bakterie-/virusfilter.

*tidigare under varunamnet AnaConDa

Set Up Schematic
Sedaconda ACD L

Sedaconda ACD-L

Sedaconda ACD-L är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalat…

Sedaconda ACD short tube

Sedaconda ACD-S

Sedaconda ACD-S är en medicinteknisk produkt för engångsbruk som möjliggör administrering av inhalat…

Sedaconda Syringe Lowres

Sedaconda-spruta

Sedaconda-sprutan är en spruta på 50/60 ml med en unik koppling som passar anslutningen i slangen fö…

Sedaconda ACD Starter Kit (1)

Sedaconda ACD Starter Kit

Sedaconda ACD-startkit innehåller en Sedaconda ACD-S och de tillbehör som krävs för att börja använd…