Aktien

Sedana Medical är sedan 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA).

Aktiekurs

Aktietabell

Ägarskap

Källa: Modular Finance

Optionsprogram

Sedana Medical har utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av
505 368 aktier.
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, total maximal utspädning av 322 436 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2022 till ett pris av 35,60 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2023, total maximal utspädning av 34 480 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2023 till ett pris av 83,70 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2024, total maximal utspädning av 148 452 aktier,
kan utövas 1 februari till 31 maj 2024 till ett pris av 123,90 SEK/aktie.

 

Certified Adviser
Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Analytiker som följer Sedana Medical
Pareto Securities, Peter Östling
SEB, Carl Mellerby