Aktien

Sedana Medical är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA).

Aktiekurs

Aktietabell

Ägarskap

Källa: Modular Finance

Optionsprogram

Sedana Medical har utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av
1 077 932 aktier.

Teckningsoptionsprogram 2020/2023, total maximal utspädning av 34 480 aktier, kan utövas 1 juli till 30 november 2023 till ett pris av 83,70 SEK/aktie.

Teckningsoptionsprogram 2020/2024, total maximal utspädning av 148 452 aktier, kan utövas
1 februari till 31 maj 2024 till ett pris av 123,90 SEK/aktie.

Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 och 2022/2025:2, total maximal utspädning av 895 000 aktier, kan utövas 30 maj till 30 september 2025 till ett pris av 46,24 SEK/aktie.

Analytiker som följer Sedana Medical
Pareto Securities, Filip Wiberg
Redeye, Oscar Bergman
SEB, Mattias Vadsten