2 Layers

Improving life during and beyond sedation

Nafionslang

Nafionslangen har ett semipermeabelt membran som minskar ackumuleringen av kondens i mätslangen för anestesigas och gasmonitorns vattenfälla. Den ska anslutas direkt till Sedaconda ACDs gasövervakningsport och sedan till gasmonitorslangen.

  • Användning: Endast för engångsbruk på patient
  • Produktklassificering: Klass I
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Referensnummer: 26053
  • Avfallshantering: enligt sjukhusets lokala rutiner
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning innehåller 5 st Nafionslangar

 

Jag vill veta mer

Tekniska Specifikationer

Längd 17,5 cm
Anslutningstyp Luer Lock
Koppling Hane/hona