Årsredovisningar

Här kan du läsa och ladda ner våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2023 (1)

Årsredovisning 2023

Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget.

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023 ESEF

Årsredovisning 2022 Framsida

Årsredovisning 2022

Under 2022 tog Sedana Medical flera viktiga steg närmare vår vision – att inhalationssedering blir en standardbehandling för mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 ESEF

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021

Under 2021 nådde Sedana Medical en viktig milstolpe då läkemedlet Sedaconda (isofluran), och därmed inhalationssedering, erhöll europeiskt marknadsgodkännande.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

Under året har Sedana Medical påverkats kraftigt av pandemin som delvis gett en betydande försäljningsökning men också ökat kännedomen om bolaget och intresset för inhalationssedering.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017