Årsredovisningar

Här kan du läsa och ladda ner våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021

Under 2021 nådde Sedana Medical en viktig milstolpe då läkemedlet Sedaconda (isofluran), och därmed inhalationssedering, erhöll europeiskt marknadsgodkännande.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

Under året har Sedana Medical påverkats kraftigt av pandemin som delvis gett en betydande försäljningsökning men också ökat kännedomen om bolaget och intresset för inhalationssedering.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017