2 Layers

Förbättrar livet under och efter sedering

FlurAbsorb-Tillbehörskit (Hamilton T1/C-serien)

FlurAbsorb-Tillbehörskit (Hamilton T1/C-serien)

FlurAbsorb Accessory Kit innehåller 5 olika föremål. Den ansluter ventilatorns och gasmonitorns utlopp till ett aktivt eller passivt gasevakueringssystem som FlurAbsorb eller FlurAbsorb-S.

  • Användning: Enpatientsbruk
  • Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
  • Referensnummer: 2026076
  • Avfallshantering: Enligt sjukhusets lokala rutiner
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning består av 5 tillbehörskit

 

Jag vill veta mer

INNEHÅLL

Ska användas tillsammans med FlurAbsorb Ref.: 26096 eller FlurAbsorb-S Ref.: 26094 för ventilatorer: Hamilton T1/C-serien.

Flexslang

22M x 800 mm

Syrgasslang 

1,8 m

Hamilton-adapter

30M/Hamilton exhaust (23 mm)

Swivel-konnektor

22M/22M 6 mm swivel

Konnektor 

22M/30F