Rapporter och presentationer

Här får du tillgång till delårsrapporter och årsredovisningar samt presentationer relaterade till våra rapporter och finansiella resultat.

Årsredovisning 2023 (1)

Senaste årsredovisningen

Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget.

Årsredovisning 2023