Rapporter och presentationer

Här får du tillgång till delårsrapporter och årsredovisningar samt presentationer relaterade till våra rapporter och finansiella resultat.

Årsredovisning 2021

Senaste årsredovisningen

Under 2021 nådde Sedana Medical en viktig milstolpe då läkemedlet Sedaconda (isofluran), och därmed inhalationssedering, erhöll europeiskt marknadsgodkännande.

Årsredovisning 2021