2024

Årsstämman för Sedana Medical AB (publ) kommer att hållas den 22 maj 2024 kl 14.00 i Danderyd.

Förslag:
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman eller önskar lämna förslag till Sedana Medical´s valberedning ska skicka sina förslag till bolagets chefsjurist på adressen:

Sedana Medical AB (publ)
Attn: General Counsel
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Sweden

Eller till: info@sedanamedical.com

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget senast torsdag den 3 april 2024 och förslag till valberedningen senast fredag den 22 mars 2024. Detta för att bereda bolaget tillräcklig tid för att inkludera ärendena i kallelse samt dagordning till årsstämman.