Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

 

Thomas Eklund
Claus Bjerre
Bengt Julander
Ola Magnusson
Christoffer Rosenblad
Eva Walde