Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

 

Claus Bjerre
Hilde Furberg
Ola Magnusson
Christoffer Rosenblad
Eva Walde