Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

 

Kompass Mindre

Styrelsen

Möt vår styrelse som är ytterst ansvarig för strategin och organisationen av Sedana Medical och vars uppgift är att hantera företagets angelägenheter för aktieägarnas räkning.

Management Team Shutterstock 590291639 Mindre

Ledningsgrupp

Möt vår ledningsgrupp som stödjer och vägleder organisationen i det dagliga arbetet och genom detta säkerställer att vi når våra mål.