Sedana Medical justerar och förtydligar sina långsiktiga finansiella mål

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget inte längre lämnar resultatmål för tiden fram till registrering av IsoConDa i Europa samt förtydligar att försäljningsmålet på 500 miljoner kronor tre år efter den europeiska registreringen endast gäller för Europa.

Utöver Sedana Medicals ambition om att växa 20 procent per år innan registreringen av IsoConDa i Europa har bolaget tidigare också meddelat att EBITDA resultatet inte ska vara signifikant negativt.

I takt med att Europaregistreringen kommer närmare samt att ett registreringsarbete för AnaConDa och IsoConDa påbörjats för USA har arbetet med att bygga upp en större marknads-, försäljnings- samt medicinsk organisation i Europa men även utanför Europa intensifierats och Sedana Medical lämnar inte längre några resultatmål för tiden innan registrering.

Tidigare har Sedana Medical kommunicerat ett totalt försäljningsomsättningsmål på 500 miljoner kronor tre år efter registrering i Europa. Nu förtydligar bolaget att detta omsättningsmål gäller endast för försäljningen i Europa och inkluderar inte andra potentiella marknader. I dagsläget kommer bolaget inte att lämna några försäljningsmål för andra marknader.

Sedana Medical räknar fortfarande med en EBITDA marginal om cirka 40 procent tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa. Om allt går enligt plan räknar bolaget med att registreringen av IsoConDa i Europa kan äga rum under andra halvan av 2021.


Sedana Medicals långsiktiga finansiella mål:

  • 20 procents årlig tillväxt fram till registreringen av IsoConDa i Europa.
  • Omsättning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA marginal om cirka 40 procent tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa.

Sedana Medicals tidigare kommunicerade långsiktiga finansiella mål:

  • 20 procents årlig tillväxt innan registreringen av IsoConDa i Europa och ett icke signifikant negativt EBITDA resultat.
  • Omsättning om 500 miljoner kronor och en EBITDA marginal om cirka 40 procent tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 16.00 (CET).

Om Sedana Medicals marknad
Sedana Medicals marknad utgörs främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa behandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering på intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor.

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden