Sedana Medical går in i Kina – sluter avtal med kinesisk distributör

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit ett tioårigt exklusivt distributionsavtal med den kinesiska distributören Kyuan Xinhai Medical, ett dotterbolag till Kinas näst största life-science bolag, det delvis statligt ägda Shanghai Pharma. Kyuan kommer omedelbart att inleda ett snabbspår, ett så kallat ”fast-track”, för registreringsarbetet av AnaConDa i Kina och väntar sig att ett godkännande kan erhållas inom mindre än två år. Den kinesiska marknadspotentialen för sedering inom intensivvård uppskattas till fem till sex miljoner ventilationsdagar årligen.

Kyuan investerar stort i samarbetet, vilket inkluderar betydande kostnader för registreringsarbetet och för lansering av produkten. Kyuan har förbundit sig till en första ramorder på 16 miljoner kronor omedelbart efter att registreringen har godkänts.

Kyuan har för avsikt att ansöka om godkännande av AnaConDa med hjälp av ett snabbspår, ett så kallat fast-track och uppskattar att registreringen kommer att slutföras inom mindre än två år. Parallellt kommer Sedana Medical och Kyuan tillsammans att undersöka kraven för registrering av läkemedlet IsoConDa (isofluran). Sedana uppskattar att den kinesiska marknadspotentialen för sedering inom intensivvård är fem till sex miljoner ventilationsdagar per år.

"Vi kunde inte ha hittat en bättre partner för vår kinesiska registrering och lansering. Distributionsavtalet med Kyuan ger oss en stark position på en nyckelmarknad ", sade Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

"Vi är glada över samarbetet med Sedana Medical eftersom vi ser hur fördelaktig behandlingen kan vara för kinesiska patienter. Vi ser fram emot att registrera AnaConDa-tekniken så snart som möjligt." sade General Manager Mr. Chu Chenxi på Kyuan.

Som följd av den stora potentialen i Kina och övriga Asien uppskattar Sedana Medical nu att den totala marknadspotentialen för inhalationssedering inom intensivvård är 20-30 miljarder kronor årligen jämfört med tidigare uppskattning om 10-20 miljarder kronor.

Om Kyuan och Shanghai Pharma

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. ("Shanghai Pharma") är ett delvis statligt bolag verksamt inom forskning och utveckling, tillverkning, distribution och detaljhandel av läkemedel. Bolaget grundades 1994 och har huvudkontor i Shanghai, Kina. Bolagets aktie är noterad både på Shanghaibörsen och Hongkongbörsen.

Kyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Ltd ("Kyuan"), det största dotterbolaget inom Shanghai Pharma, är distributör åt flera stora västerländska läkemedels- och medicinteknikbolag.

Om Sedana Medicals marknad
Sedana Medicals marknad utgörs främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa behandling som inhalationssedering till stor del löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering på intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen för inhalationssedering inom intensivvård till 20-30 miljarder kronor årligen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 08.30 (CET).

_____________________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden