Sedana Medicals styrelseledamot Michael Ryan avgår

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att Michael Ryan går i pension och därför avgår från styrelsen.

”Jag har beslutat mig för att gå i pension och att flytta till Portugal. Som ett resultat har jag kommit fram till att det är en bra tid för mig att lämna styrelsen. Jag har verkligen tyckt om mina många år inom Sedana Medical, både operativt och som styrelseledamot. Jag är övertygad om att Sedana Medical aldrig har varit i en bättre position för att lyckas ta inhalationssedering till en global standardterapi. I samband med nyemissionen tidigare i oktober köpte jag faktiskt ytterligare 75 000 aktier. Jag tror också att min avgång är ett bra tillfälle för Sedana Medical att få in ny kompetens i styrelsen när bolaget, i och med det kommande godkännandet av IsoConDa, nu arbetar för att bli ett läkemedelsföretag”, säger Michael Ryan.

Michael Ryan har varit styrelseledamot sedan Sedana Medical grundades 2005 och var vd från 2011 till 2017. Tillsammans med Ron Farrell ledde Michael Ryan det irländska konsortiet som tillsammans med några av de nuvarande huvudägarna (Ola Magnusson, Sten Gibeck, Bengt Julander och Mikael Bender) köpte AnaConDa-tekniken från Teleflex Inc 2005.

”Med sin stora erfarenhet från medtech-marknaden i allmänhet och från AnaConDa-teknologin i synnerhet har Mike bidragit enormt mycket till bolaget under många år, både som vd och som styrelseledamot. Det är tråkigt att han nu lämnar. Nomineringskommittén har påbörjat sökandet efter en ersättare”, säger Thomas Eklund, styrelseordförande i Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 21:00 (CET).

Om Sedana Medicals marknad
Sedana Medicals marknad utgörs främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa behandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering på intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor.

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden