Sedana Medical går in i Indien – sluter avtal med indisk distributör

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit ett distributionsavtal med den indiska distributören Hansraj Nayyar Medical. Försäljning inleds under hösten och en registreringsprocess inleds parallellt. Hansraj Nayyar har förbundit sig till en första ramorder på 25 000 euro. Den indiska marknadspotentialen för sedering inom intensivvård uppskattas till omkring två miljoner sederingsdygn årligen.

“Hansraj Nayyar är en pionjär inom den indiska intensivvården och det är mycket glädjande att de nu kommer att lansera vår terapi”, sade Christer Ahlberg, vd Sedana Medical.

Inom ramen för avtalet väntas Hansraj Nayyar beställa produkter från Sedana Medical för minst en miljon kronor under kontraktets första år och minst två miljoner kronor året därpå. Hansray Nayyar kommer att ha två dedikerade tjänster fokuserade på Sedana Medicals terapi och 15 säljare kommer att ha AnaConDa i sin portfölj.

Varken AnaConDa eller IsoConDa är marknadsgodkända in Indien men enligt gällande lagstiftning och tack vare registreringen i Europa kan AnaConDa säljas under tiden för registrering. Sedana Medical kommer att samarbeta tätt med Hansraj Nayyar i registreringsprocessen. Bolagets grundare och huvudägare Chetan Nayyar har ett omfattande kontaktnät inom den indiska intensivvården och var en av initiativtagarna till Indian Society of Critical Care Medicine.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medicals marknad
Sedana Medicals marknad utgörs främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa behandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering på intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor.

_____________________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden