Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical går in i Indien – sluter avtal med indisk distributör

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit ett distributionsavtal med den indiska distributören Hansraj Nayyar Medical. Försäljning inleds under hösten och en registreringsprocess inleds parallellt. Hansraj Nayy…

Sedana Medical går in i Kina – sluter avtal med kinesisk distributör

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit ett tioårigt exklusivt distributionsavtal med den kinesiska distributören Kyuan Xinhai Medical, ett dotterbolag till Kinas näst största life-science bolag, det delvis s…

Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 28 maj 2019 i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag. Fullständig information om varje beslutsförslag som antogs vid stämman finns tillgän…

Framsteg i Japan

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att första patienten i Japan behandlats med AnaConDa och att registreringsarbetet för IsoConDa i Japan har inletts. Den japanska marknadspotentialen uppskattas till 300 miljoner euro årlig…

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) kallar härmed till årsstämma 2019. Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockh…

Vägen till registrering i USA klarlagd

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att amerikanska Food and Drug Adminstration (FDA) under ett så kallat pre-IND-möte visat sig positiva till registreringen av IsoConDa och AnaConDa som en kombinationsprodukt i USA. Sedana…

Positiv interimanalys av IsoConDa fas III registreringsstudie

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag resultaten av interimanalysen för bolagets registreringsgrundande fas III-studie som syftar till att få läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) godkänd för inhalationssedering inom inte…

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsamma…

Sedana Medical visar betydande hälsoekonomiska fördelar med AnaConDa

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (Sedana Medical eller bolaget) presenterar vid kongressen International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Europe 2018, i Barcelona en hälsoekonomisk analys som visar kliniska och ekonomiska fördelar…

Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Japan

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (Sedana Medical eller bolaget) meddelar idag att bolaget erhållit marknadsgodkännande för AnaConDa från Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) i Japan.  Godkännandet innebär att AnaConDa får marknadsföras, säljas och a…