Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical ökar omsättningen cirka 90 procent

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget räknar med en omsättning på cirka 34 miljoner kronor i första kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt runt 90 procent jämfört med samma period förra året.

Sedana Medical ser ökad efterfrågan och håller tidplanen

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget ser ökad efterfrågan av AnaConDa som följd av Covid-19-pandemin och har hittills inte haft några signifikanta störningar i leveranskedjan. Sedana Medical prognostiserar en för…

Sedana Medical donerar AnaConDa till sjukhus i Wuhan, Kina

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget donerar den medicintekniska produkten AnaConDa med tillbehör för anti-epidemisk användning och utvärdering av effekterna av inhalationssedering via AnaConDa på svårt Coronavir…

Sedana Medical etablerar försäljningsorganisation i Benelux

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget satt upp en egen direktförsäljningsorganisation i Benelux i linje med strategin att finnas representerade på flera europeiska marknader för att vid godkännandet av IsoConDa ha…

Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Mexico

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolagets erhållit marknadsgodkännande för AnaConDa i Mexico. Sedana Medicals mexikanska distributör Goba inleder försäljningsarbetet inom de närmsta månaderna och Sedana kommer parall…

Sedana Medicals valberedning utsedd

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsamma…

Sedana Medical delfinansierar AnaConDa-studie om lungprotektion

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget delfinansierar världens största multicenterstudie med AnaConDa i Frankrike. Studiens primära syfte är att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskap…

Sedana Medical AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELAND…

Sedana Medicals AnaConDa godkänd för användning på barn

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolagets medicintekniska produkt AnaConDa, för administration av flyktiga anestetika för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter, fått godkännande för användning på b…