Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Mexico

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolagets erhållit marknadsgodkännande för AnaConDa i Mexico. Sedana Medicals mexikanska distributör Goba inleder försäljningsarbetet inom de närmsta månaderna och Sedana kommer parallellt utvärdera möjligheten för en registrering av läkemedlet IsoConDa. Goba kommer även att arbeta för en registrering av AnaConDa i Colombia.

”Att vi nu kan påbörja försäljning på en ny kontinent är glädjande, godkännandet i Mexico kom fortare än både vi och vår distributör hade räknat med och vi väljer att se det som ett styrketecken. Fortfarande återstår dock att arbeta för att få vårt läkemedel IsoConDa registrerat. Det är en process som kan ta tid, men med dagens besked kan vi på allvar ta oss an den mexikanska marknaden. Det är en betydande marknad med 125 miljoner invånare och över 4000 intensivvårdskliniker, varav 30 procent är privatägda”, sade Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Godkännandet innebär att AnaConDa får marknadsföras, säljas och användas för administrering av flyktiga anestesiläkemedel för mekaniskt ventilerade patienter i Mexico. Sedana Medicals mexikanska distributör Goba, en av Mexicos ledande distributörer av sjukvårdsartiklar, inleder inom kort försäljningsarbetet. Sedana Medical kommer parallellt att en initiera utvärdering av en registrering av läkemedlet IsoConDa. Goba kommer dessutom att arbeta för en registrering av AnaConDa i Colombia och räknar med att erhålla denna under 2020.

Det mexikanska godkännandet ligger i linje med Sedana Medicals strategi; att inhalationssedering med hjälp av AnaConDa och IsoConDa ska bli en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Kanada, Kina, Indien, Japan och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver forskning och utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden