Sedana Medical etablerar försäljningsorganisation i Benelux

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget satt upp en egen direktförsäljningsorganisation i Benelux i linje med strategin att finnas representerade på flera europeiska marknader för att vid godkännandet av IsoConDa ha väl upparbetade nätverk och referenskliniker i Europa. Etableringen i Benelux gör att Sedana Medical nu har egen representation i tio europeiska länder. 

”Vi är stolta över att vi nu kan starta arbetet med att bygga marknad för inhalationssedering även i Belgien och Holland. Detta är helt i linje med vår strategi att självständigt utveckla terapin inhalationssedering inom intensivvården och utbyggnaden av vår egen försäljningsorganisation i flera länder i Europa. Etableringen är ytterligare ett steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården”, sade Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Utöver Benelux har Sedana Medical i dagsläget egen direktförsäljningsorganisation i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Kina, Indien, Israel, Japan, Mexico och Sydkorea.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Kina, Indien, Israel, Japan, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och R&D inom medicinteknik på Irland.

Se alla Pressmeddelanden