Sedana Medical stöder multinationell inhalationssederingsstudie i covid-19 ARDS

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget kommer att ge ekonomiskt stöd till en multinationell, observationsstudie där utfallet för patienter som får inhalationssedering jämförs med utfallet för patienter som får intravenös sedering.

Studien, Inhaled Sedation in Covid-19-related Acute Respiratory Distress Syndrom, (ISCA), kommer att inkludera minst 400 patienter och genomföras på cirka 30 intensivvårdsavdelningar i bland annat Frankrike, Tyskland, Spanien och Schweiz. Det primära utfallsmåttet är ventilatorfria dagar fram till dag 28.

"Studien är mycket relevant i dessa tider när patienter får höga doser av flera intravenösa sederingsläkemedel för att möjliggöra ventilatorbehandlingen. Sederingen bedöms vara nödvändig men är också förknippad med komplikationer som delirium och förlängd tid i respirator. I det sammanhanget verkar inhalationssedering lovande eftersom behandlingen har antiinflammatoriska effekter och fördelaktig farmakokinetik hos patienter med ARDS och multipel organsvikt. I en artikel publicerad i British Medical Journal för några veckor sedan efterfrågades studier som utvärderar inhalationssedering i covid-191. Vi är glada över att kunna stödja ett sådant initiativ.”, sa Peter Sackey, medicinsk chef för Sedana Medical.

Studien kommer att ledas av docent Matthieu Jabaudon från Clermont-Ferrand, Frankrike. De nationella koordinatorerna är professor Jean-Michel Constantin, Paris (Frankrike), docent Tobias Becher, Kiel (Tyskland), professor Rafael Badenes, Valencia (Spanien), docent Martin Schläpfer och professor Beatrice Beck-Schimmer, Zürich (Schweiz).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Peter Sackey, medicinsk chef, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 771 03 64
E-post:
peter.sackey@sedanamedical.com

1) Sevoflurane, a sigh of relief in COVID-19? Nieuwenhuijs-Moeke GJ et al. British Journal of Anesthesia 1 May 2020. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.04.076

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl.09.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden