Sedana Medical donerar AnaConDa till sjukhus i Wuhan, Kina

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget donerar den medicintekniska produkten AnaConDa med tillbehör för anti-epidemisk användning och utvärdering av effekterna av inhalationssedering via AnaConDa på svårt Coronavirusdrabbade patienter till två sjukhus i Wuhan och Zhejiang, Kina.

Sedana Medical är en pionjär när det gäller att göra flyktiga anestetika tillgängliga för kritiskt sjuka mekaniskt ventilerade patienter via den medicintekniska produkten AnaConDa. I nuvarande situation, med utbrottet av det nya coronaviruset (2019-nCoV), vill Sedana Medical bidra genom att förmedla kunskap om alternativa behandlingsalternativ för dessa patienter. Med flyktiga anestetika som administreras via AnaConDa finns det en möjlighet att förbättra behandlingen och prognosen för patienter med akut lungsvikt.

”I denna situation, som potentiellt påverkar oss alla, har tillgängliga data om utvecklingen av 2019-nCoV fått oss att vilja bidra till förbättrad behandling och resultat för de drabbade patienterna. Till att börja med kommer vi att donera 300 AnaConDa med tillbehör för att utvärdera effekterna av inhalationssedering via AnaConDa på svårt sjuka Corona-infekterade patienter”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Det nya coronaviruset (2019-nCoV) påverkar huvudsakligen lungorna. En studie som nyligen publicerades i Lancet (Huang C et al., 2020) beskriver de första 41 inlagda patienterna med 2019-nCoV-infektion i Wuhan, Kina. Infektionen var förknippad med behov av intensivvård och hög dödlighet. Alla patienter hade lunginflammation och 30 procent utvecklade akut lungsvikt (ARDS). Artikeln beskriver en "cytokinstorm" som leder till kraftigt nedsatt gasutbyte för intensivvårdspatienterna. Denna form av lunginflammation är den mest extrema och dödliga konsekvensen av en coronavirussjukdom.

”Kliniska studier har visat att användning av flyktiga anestesimedel på patienter med ARDS har antiinflammatoriska effekter och förbättrar syresättning. Cytokinstormen i ARDS, orsakad av det nya coronaviruset, drivs av samma cytokiner som dämpas av inhalerade anestetika, även i sederingsdoser. Därför är det möjligt att användningen av inhalerade anestetika, som isofluran för sedering av mekaniskt ventilerade vuxna med coronavirus-ARDS också kan påverka kliniska utfallet", sa Peter Sackey, CMO för Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Peter Sackey, medicinsk chef, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 771 03 64
E-post:
peter.sackey@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Sedana Medical är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Kanada, Kina, Indien, Japan och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden