Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical presenterar på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett vetenskapligt symposium på ESICM Lives 2021, European Society of Intensive Care Medicines årliga kongress. Dessutom kommer ytterligare data om inhalationss…

Sedana Medical presenterar på ISICEM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett symposium på International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM) i Bryssel den 31 augusti-3 september 2021, där Sedacondastudien komm…

Sedana Medicals Sedaconda-studie publiceras i Lancet

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att resultaten av bolagets registreringsgrundande studie Sedaconda (SED001) har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften the Lancet Respiratory Medicine.

Sedana Medical erhåller godkännande för europeisk dossier

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget erhållit ett positivt utfall för sin europeiska registreringsansökan för läkemedlet Sedaconda (isofluran) för inhalationssedering inom intensivvård. Sedaconda är indicerat för…

Sedana Medical meddelar positivt FDA-besked

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget slutfört ett framgångsrikt rådgivande möte, ett så kallat End of phase II meeting, med det amerikanska läkemedelsverket, US Food and Drug Administration (FDA). FDA accepterade…

Sedana Medical erhåller QMS-godkännande enligt MDR

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande för sitt kvalitetssystem (QMS) enligt EU:s Medical Device Regulation (MDR) 2017/745. Godkännandet innebär att Sedana Medicals medicintekniska tillbehör av…

Sedana Medicals Sedaconda-studie prisad vid DGIIN & ÖGIAIN

icke-regulatorisk

Sedana Medical (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolagets registreringsgrundande fas III-studie Sedaconda (SED001) blivit utsedd till en av tre bästa posters vid den 52:a intensivvårdskonferensen DGIIN & ÖGIAIN 16–18 juni 2021.

Sedana Medical utser Johannes Doll till ny vd

Regulatorisk

Sedana Medicals (publ) (SEDANA: FN Stockholm) styrelse har utsett Johannes Doll till ny verkställande direktör. Johannes Doll tillträder senast den 1 november, 2021 och efterträder Christer Ahlberg, som enligt tidigare besked kommer lämna sitt uppdra…

Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB

Regulatorisk

Idag den 10 maj 2021 hölls årsstämma i Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm). I syfte att motverka spridningen av coronaviruset hölls årsstämman endast genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Stäm…

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga un…