Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical lämnar in ansökan om marknadsgodkännande i Schweiz

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran), tidigare kallad IsoConDa, för inhalationssedering inom intensivvård i Schweiz.

Sedana Medicals Sedaconda-studie presenteras på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att resultaten av några av de sekundära målen i bolagets registreringsgrundande studie, Sedaconda (SED-001, tidigare kallad IsoConDa-studien), presenterades på den pågående kongressen ESI…

Sedana Medical erhåller ytterligare patent för AnaConDa

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget har beviljats ytterligare ett patent avseende den medicintekniska produkten AnaConDa. Tekniken som patentet skyddar möjliggör en minskning av så kallad dead space med hjälp av…

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 19 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsamma…

Sedana Medical utser ny CFO

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att Susanne Andersson utsetts till ny CFO med tillträde under första kvartalet 2021. Susanne Andersson efterträder Maria Engström som på eget initiativ väljer att lämna posten som CFO. Ma…

Sedana Medical tecknar distributionsavtal i Australien och Nya Zeeland

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för försäljning i Australien och Nya Zeeland med distributören Device Technologies. Eftersom AnaConDa redan har marknadsgodkännande på bägge…

Sedana Medical expanderar i Östeuropa – sluter distributionsavtal

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget slutit avtal med distributörer i Bulgarien, Cypern, Grekland, Slovakien och Tjeckien. Avtalen är ett led i förberedelserna inför en registrering av läkemedelskandidaten IsoCon…

Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical” eller "Bolaget") höll idag den 19 maj 2020 årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag. Fullständig information om varje beslutsförslag som anto…

Första patienten inkluderad i SESAR-studien om lungprotektion

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att första patienten inkluderats i SESAR, världens största multicenterstudie med AnaConDa för att utvärdera om inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger förkorta…