Sedana Medicals Sedaconda ACD rekommenderas av NICE

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har utfärdat positiva riktlinjer som rekommenderar Sedaconda ACD som ett kostnadsbesparande alternativ för att administrera inhalationssedering inom intensivvården som ett alternativ till intravenös sedering.

Sedaconda ACD rekommenderas som ett alternativ för att administrera inhalationssedering inom intensivvård i England och Wales när inhalationsanestetika övervägs. Kostnadsmodellering visar kostnadsbesparingar jämfört med intravenös sedering på nästan 4 000 pund per vuxen patient (30 dagars tidshorisont för vuxna patienter som behöver mekanisk ventilation under 24 timmar eller längre inom intensivvård).

“Rekommendationen från NICE är en viktig milstolpe för Sedana Medical. Efter att ha visat betydelsefulla fördelar med Sedaconda (isofluran) jämfört med intravenös sedering i vår kliniska studie SED001, har NICE nu bekräftat att användningen av Sedaconda ACD leder till avsevärda kostnadsbesparingar jämfört med intravenös sedering. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med NICE och är glada över att NHS i England och Wales kommer att ha ett nytt kostnadseffektivt alternativ för att administrera inhalationssedering till svårt sjuka patienter inom intensivvård”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

NICE gav ett externt bedömningscenter (external assessment centre, EAC) i uppdrag att granska evidensen. Rekommendationen baseras på klinisk evidens som omfattar 21 studier och stöds även av den hälsoekonomiska modell som lämnats in till NICE, som visade kostnadsbesparingar.

För mer information: www.nice.org.uk/guidance/mtg65

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, +46 76 303 66 66
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden