Sedana Medical presenterar på ISICEM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett symposium på International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM) i Bryssel den 31 augusti-3 september 2021, där Sedacondastudien kommer att presenteras i sin helhet. Dessutom kommer ytterligare data om inhalationssedering hos covid-19-patienter att presenteras på konferensen.

ISICEM är världens största konferens för intensivvård och akutmedicin där Sedana Medical kommer att vara värd för ett vetenskapligt symposium ”Introducing inhaled sedation in intensive care”. Som en del av Sedana Medicals symposium kommer den nationella huvudprövaren för Sedacondastudien i Tyskland, docent Andreas Meiser, MD, att hålla presentationen ”Sedacondastudien - Början på ett paradigmskifte inom sedering”. Eftersom studien publicerades i den ledande tidskriften Lancet Respiratory Medicine tidigare i augusti kan alla detaljer om studien nu presenteras på symposiet.

"När vi förbereder vår lansering i Europa under andra halvåret i år är vårt symposium om införandet av inhalationssedering inom intensivvård en mycket viktig händelse för ökad kännedom", säger Jens Lindberg, tillförordnad vd för Sedana Medical.

På ISICEM presenteras också postern “Using inhalation volatile sedation for COVID-19 - easy, effective and safe”. Författarna drar slutsatsen att inhalationssedering gav alla 30 covid-19-patienter i studien tillräcklig sedering. Abstract finns tillgängligt på ISICEM. www.isicem.org

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Lindberg, tf vd, +46 72 531 11 17
Susanne Andersson, CFO, +46 73 066 89 04
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten AnaConDa (under namnändring till Sedaconda ACD) och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden