Sedana Medicals Sedaconda-studie publiceras i Lancet

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att resultaten av bolagets registreringsgrundande studie Sedaconda (SED001) har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften the Lancet Respiratory Medicine.

”Vi är mycket glada att studien publiceras i Lancet Respiratory Medicine. Resultaten från studien, som är den största inom inhalationssedering, visar på effektiviteten och säkerheten med isofluran via AnaConDa samt på fördelarna med behandlingen, nämligen minskat opioidbehov, ökad grad av spontanandning och snabbare uppvaknande. Sammantaget finns det nu starka skäl att använda inhalationssedering som en förstahandsbehandling”, säger studiens huvudprövare i Tyskland, docent Andreas Meiser, Saarland University Medical Center, Homburg, Tyskland.

”Publikationen är ett stort erkännande för studiens prövare och för Sedana Medicals kliniska studie. Publiceringen i Lancet Respiratory Medicine, som är den främsta tidskriften inom området intensivvård och lungmedicin, är också viktig i vårt arbete för att etablera inhalationssedering som en global standardmetod”, säger Peter Sackey, medicinsk chef för Sedana Medical.

Kort om Sedaconda-studien
Resultaten från Sedaconda-studien visar att Sedaconda (isofluran) administrerat via AnaConDa, jämfört med intravenöst administrerad propofol, minskar behovet av opioider, medför högre andel spontanandning, vilket förbättrar lungfunktionen under och efter ventilatorbehandling, och möjliggör ett snabbare och mer förutsägbart uppvaknande.

Studien genomfördes på 23 intensivvårdsavdelningar i Tyskland och Slovenien och omfattade 301 mekaniskt ventilerade patienter i behov av sedering. Hälften av patienterna behandlades med Sedaconda administrerat via AnaConDa och den andra hälften behandlades med propofol. Säkerhetsprofilen för Sedaconda var i linje med tidigare väl kända fynd för isofluran. Studieresultaten ligger till grund för Sedana Medicals europeiska marknadsgodkännande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Lindberg, tf vd, +46 72 531 11 17
Peter Sackey, medicinsk chef, +46 70 771 03 64
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Om Sedana Medical
Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten AnaConDa och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden