Sedana Medical ansöker om marknadsgodkännande i Italien

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande för Sedaconda (isofluran) för inhalationssedering inom intensivvård i Italien.

”Genom ansökan i Italien hoppas vi kunna ta våra Sedaconda-produkter till ännu en viktig europeisk marknad. Efter att hittills ha fått marknadsgodkännande i 14 europeiska länder siktar vi på att få ytterligare godkännanden i Polen, Italien, Schweiz och Storbritannien under 2022. På så sätt kommer vi att kunna erbjuda den första och enda godkända behandlingen för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter på alla större europeiska marknader”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

Sedaconda (isofluran), som administreras via den medicintekniska produkten Sedaconda ACD, har visat viktiga fördelar jämfört med intravenös sedering i Sedana Medicals registreringsgrundande fas III-studie SED001, inklusive minskat behov av opioider, underlättad spontanandning, och ett snabbare och mer förutsägbart uppvaknande. Hittills har Sedaconda (isofluran) godkänts i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, +46 76 303 66 66
Susanne Andersson, CFO, +46 73 066 89 04
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden