Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Sedana Medical AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september tillsammans med styrelsens ordförande.

Sedana Medical presenterar på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett vetenskapligt symposium under ESICM Lives 2022, European Society of Intensive Care Medicines årliga kongress. Dessutom kommer ytterligare data om inhalatio…

Sedana Medicals produkter erhåller MDR-certifikat

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget erhållit MDR-certifikat (Medical Device Regulation), vilket säkerställer den fortsatta tillgången till den europeiska marknaden för Sedaconda® ACD under det nya medicintekniska…

Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Idag den 11 maj 2022 hölls årsstämma i Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm). I syfte att motverka spridningen av coronaviruset hölls årsstämman endast genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Stäm…

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfäll­iga undantag för a…

Sedana Medical presenterar post hoc analys på ISICEM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att en post hoc-analys av Sedaconda-studien kommer att presenteras som en poster vid världens största kongress för intensivvård och akutmedicin, ISICEM, i Bryssel den 22–25 mars, 2022. Bol…

Sedana Medicals Sedaconda ACD rekommenderas av NICE

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har utfärdat positiva riktlinjer som rekommenderar Sedaconda ACD som ett kostnadsbesparande alternativ för att administrera inh…

Sedana Medical utser Johan Spetz till ny CFO

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att Johan Spetz utsetts till ny CFO. Johan Spetz tillträder senast 4 april 2022 och efterträder Susanne Andersson som lämnar posten som CFO för annat uppdrag.