Sedana Medical presenterar på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett vetenskapligt symposium under ESICM Lives 2022, European Society of Intensive Care Medicines årliga kongress. Dessutom kommer ytterligare data om inhalationssedering att presenteras på kongressen.

ESICM Lives genomförs 22–26 oktober i Paris där Sedana Medical kommer att arrangera ett vetenskapligt symposium “When and for whom does sedation matter?”

"Vår närvaro på ESICM och vårt vetenskapliga symposium är ytterligare viktiga steg på vår resa mot att etablera inhalationssedering som en ny standardterapi för intensivvård", säger Johannes Doll, VD för Sedana Medical. "Vi ser fram emot att möta kunder och opinionsledare för att diskutera den växande evidensbasen för inhalationssedering och fördelarna det medför för intensivvårdspatienter."

Det växande intresset kring inhalationssedering avspeglas även i det vetenskapliga programmet för kongressen. Bland annat kommer två posters som ytterligare bidrar till befintliga forskningsdata kring inhalationssedering att presenteras.

En forskargrupp från Tyskland kommer att presentera en poster med titeln “Isoflurane sedation delivered via a device with reduced dead space in intensive care patients: a prospective substudy of a randomized trial”. Resultaten visar att Sedaconda ACD-S möjliggör en lägre minutvolym jämfört med Sedaconda ACD-L under isofluransedering utan att påverka andningsparametrar jämfört med sedering med intravenöst propofol. Dessa resultat bekräftar att Sedaconda ACD-S är lämplig att använda för inhalationssedering på patienter med små tidalvolymer, vilket är vanligt hos patienter med akut svår lungsvikt (ARDS).

Samma forskargrupp kommer även att presentera en poster med titeln “Increased respiratory drive after prolonged isoflurane use in spontaneously breathing intensive care patients: a retrospective cohort study”. Trots en begränsad patientpopulation visade studien att sedering med isofluran medförde en förbättrad andningsdrive jämfört med propofol efter avslutad sedering. Resultaten indikerar att effekten av isofluran på andningsdrive kvarstår även efter det att sederingen avslutats.

Abstracts finns tillgängliga på ESICM Lives websida.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, 076 - 303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730 - 36 37 89
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden