Sedana Medical presenterar post hoc analys på ISICEM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att en post hoc-analys av Sedaconda-studien kommer att presenteras som en poster vid världens största kongress för intensivvård och akutmedicin, ISICEM, i Bryssel den 22–25 mars, 2022. Bolaget kommer också att vara värd för ett symposium i samband med kongressen.

Postern "IVA-fria och ventilatorfria dagar med isofluran eller propofol som primärt sedativt medel – en post hoc-analys av Sedaconda-studien" drar slutsatsen att sedering med isofluran som primärt sederingsmedel vid mekanisk ventilation under de första 30 dagarna efter randomisering, var förknippad med betydligt fler IVA-fria dagar än sedering med propofol, med en skillnad på fyra dagar. Resultaten stöder användningen av isofluran hos patienter med behov av långvarig sedering.

 

"De positiva resultaten av denna post hoc-analys styrker ytterligare den kliniska evidensen för inhalationssedering och bekräftar tidigare retrospektiva studier. Dessa resultat var också en viktig del av den dokumentation på vilken Storbritanniens National Institute for Health and Care Excellence (NICE) baserade sin rekommendation för Sedaconda ACD tidigare i år”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Vid the International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM) kommer Sedana Medical också att vara värd för ett vetenskapligt symposium - ”Introducing inhaled sedation to intensive care”. Som del av symposiet kommer en av prövarna för Sedaconda-studien, Privatdocent Jan Wallenborn, MD PhD, att presentera resultaten från Sedaconda-studien.

 

Postern finns tillgänglig i sin helhet på www.isicem.org.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, +46 76 303 66 66
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden