Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical ansöker om pediatrisk indikation

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar att bolaget har lämnat in en Typ II-variation med syftet att inkludera barnpopulationen (3-17 år) i den befintliga Sedaconda[®]-indikationen för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter i Europa.

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Sedana Medical AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2024 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september tillsammans med styrelsens ordförande.

Prövarinitierade SESAR-studien uppnår planerad patientrekrytering

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar att rekryteringen av de planerade 700 patienterna i SESAR-studien är uppnådd. SESAR-studien (Sevoflurane for Sedation in Acute Respiratory Distress Syndrome: A Multicenter Prospective Randomized Trial) är en prövarin…

Sedana Medical erhåller USA-patent för Sedaconda ACD-S

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) tillkännager att amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office) har beviljat Sedana Medical ett patent för den medicintekniska produkten Sedaconda ACD-S (US Patent No. 11,707,593 B2). Patentet löper till 2037.

Sedana Medicals VD och CFO förvärvar aktier i bolaget

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (publ) VD Johannes Doll och CFO Johan Spetz har båda förvärvat 100,000 aktier i bolaget från grundarna Ola Magnusson och Sten Gibeck. Transaktionerna genomfördes 25 september 2023 till en kurs om 18 kr per aktie, motsvarande ett v…