Sedana Medical erhåller marknadsgodkännande i Storbritannien

icke-regulatorisk

Storbritanniens läkemedelsverk MHRA har beviljat Sedana Medical AB (publ) marknadsgodkännande för bolagets läkemedel Sedaconda[®] (isofluran).

Detta marknadsgodkännande möjliggör försäljning av Sedaconda® (isofluran) i Storbritannien samt att Sedana Medical kan marknadsföra de kliniska och hälsoekonomiska fördelarna med bolagets behandling för inhalationssedering i intensivvård. Den medicintekniska produkten Sedaconda ACD har sålts i Storbritannien under flera år, och bolaget lämnade in ansökan om marknadsgodkännande för Sedaconda® (isofluran) i början av 2021.

 

Redan 2022 rekommenderade Storbritanniens National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Sedaconda ACD som ett kostnadsbesparande alternativ för leverans av inhalationsanestetika i intensivvård. Enligt NICE visade kostnadsmodellering på en besparing jämfört med intravenös (IV) sedering på nära £4,000 per vuxen patient (30 dagars tidshorisont för vuxna patienter i behov av mekanisk ventilering under 24 timmar eller längre i intensivvård).

 

“Jag är mycket nöjd att vi beviljats marknadsgodkännande i Storbritannien och vill tacka MHRA för deras förtroende”, säger Johannes Doll, vd och koncernchef på Sedana Medical. “Detta gör att vi kan erbjuda den första och enda godkända behandlingen för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter även i Storbritannien. Tillsammans med den positiva rekommendationen från NICE hoppas vi att godkännandet kommer leda till att många IVA-patienter i Storbritannien kan gynnas av de kliniskt bevisade fördelarna med inhalationssedering.”

 

Sedana Medical har nu erhållit marknadsgodkännande för Sedaconda® (isofluran) i samtliga 18 länder där bolaget lämnat in en ansökan. Utöver Storbritannien är läkemedlet godkänt i Österrike, Belgien, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden