2 Layers

Bringing inhaled sedation to intensive care.

Karriär

Vishnu Narayanan

Electronic Engineer, Sverige

"Det känns bra att se nya produkter utvecklas och till slut lanseras på marknaden."

Vishnu N Webb

Berätta om hur du hörde talas om Sedana Medical och varför du började arbeta här.

Jag hörde talas om Sedana Medical för första gången när jag arbetade på en avhandling inom andningsventilation för min magisterexamen. Jag har alltid velat fortsätta arbeta inom detta område och lyckligtvis träffade jag en person som var anställd på Sedana Medical som introducerade mig till företaget. När jag träffade teamet och hörde om de intressanta utvecklingsprojekten som pågick, insåg jag de enorma möjligheterna där jag kunde vara med och påverka. Jag tog vara på tillfället, sökte tjänsten och här är jag.

Vad gör du i din roll som Electronics Engineer?

Som titeln antyder har jag ansvar för elektroniken som ingår i våra nya produkter. Min roll innebär mycket samarbete med hela forsknings- och utvecklingsteamet. Mitt arbete är varierande, från att förstå behov och krav, designa elektroniken och göra prototyper för test, till att säkerställa produktens säkerhet. I arbetet med forskning- och utvecklingsprojekt är det viktigt att arbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar för att få deras input när en ny produkt ska tas fram.

Att se till att den nya produkten följer alla relevanta standarder och uppfyller uppsatta krav är också en del av mitt jobb. Jag har också ett nära samarbete med fabriken för att säkerställa att konstruktionen är lämplig för tillverkning och testning.

Vad ger dig mest glädje i den här rollen?

Jag måste säga att vi har ett fantastiskt team fullt av entusiasm och vi är fokuserade på att uppnå samma mål vilket gör arbetet spännande. Eftersom teamet är ganska litet finns det stor möjlighet att påverka. Det känns bra att se nya produkter utvecklas och till slut lanseras på marknaden.

Vad utmärker Sedana Medical som arbetsgivare?

Sedana Medical är ett snabbt växande företag, även globalt. Det kan bara uppnås när alla anställda arbetar mot samma mål och företaget är bra på att fokusera på uppsatta mål och strategier. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenhet och Sedana Medical som arbetsgivare värdesätter var och en av sina anställda och vi har en bra sammanhållning.