Tidigarelagt datum för release av Sedana Medicals bokslutskommuniké 2018

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ), nedan Bolaget, meddelar idag att man kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2018 tisdagen den 12 mars 2019, klockan 07.00 CET istället för 21 mars. 

Bolaget bjuder med anledning av detta in till webbsänd telefonpresentation med presentation av bokslutskommunikén kl. 10.30 CET. Sedana Medicals VD Christer Ahlberg och CMO Peter Sackey deltar i presentationen som hålls på engelska.

Information om hur man deltar:

Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i efterhand, nås på:

https://tv.streamfabriken.com/2019-03-12-sedana-medical-press-conference

Frågor kan ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer:

FI: +358981710520
FR: +33170750721
DE: +4969222220380
SE: +46850558351
NL: +31207219495
UK: +443333009272
US: +18338230590

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt på Sedana Medicals webbplats www.sedanamedical.com under Investors/ Presentations. Därifrån kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen samt se den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen i efterhand.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
+46 70 675 33 30
Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB
+46 70 674 33 30
Maria.engstrom@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB
+46 70 824 20 25
Thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

_________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige. 

Se alla Pressmeddelanden