Sedana Medicals VD och CFO förvärvar aktier i bolaget

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (publ) VD Johannes Doll och CFO Johan Spetz har båda förvärvat 100,000 aktier i bolaget från grundarna Ola Magnusson och Sten Gibeck. Transaktionerna genomfördes 25 september 2023 till en kurs om 18 kr per aktie, motsvarande ett värde av 1.8 miljoner kr per transaktion. Efter transaktionerna äger Ola Magnusson 4.4% och Sten Gibeck 4.2% av aktierna i Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden