Sedana Medical visar betydande hälsoekonomiska fördelar med AnaConDa

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (Sedana Medical eller bolaget) presenterar vid kongressen International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Europe 2018, i Barcelona en hälsoekonomisk analys som visar kliniska och ekonomiska fördelar med inhalationssedering av isofluran via AnaConDa jämfört med konventionell intravenös sedering med propofol eller midazolam.

Analysmodellen har utvecklats för att kunna jämföra kostnader och kliniska utfall av sederade och ventilerade intensivvårdspatienter. Klinisk data är hämtat från en tysk retrospektiv studie (Bellgardt M et al, Eur J Anaesthesiology 2016, 33:6–13) som bland annat jämför dödlighet på sjukhus och dödlighet efter 365 dagar för långtidsventilerade ( >96 timmar) kirurgiska intensivvårdspatienter som sederats med antingen isofluran via AnaConDa eller sederats intravenöst med propofol eller midazolam. Kostnaderna som är inkluderade i analysen baseras på en publicerad studie på brittiska intensivvårdskliniker på vuxna patienter och aktuell användning av propofol och midazolam.

Analysens slutsatser är följande:

  •  Sedering med isofluran via AnaConDa minskar mortaliteten (dödsfall) signifikant jämfört med propofol/midazolam.
  •  Denna mortalitetsminskning är associerad med en kostnadsökning i UK på £1.677 per patient.
  •  Totala kostnaden per räddat liv är £7.943.

”Analysen baseras på en stor studie som visar att långtidssedering med isofluran inte bara är en säker terapi, utan också är förknippad med en ökad chans att överleva, flera månader efter behandlingen. Det primära målet med intensivvården är att rädda patientens liv. Det är betryggande och positivt att kostnaden är betydligt mindre än vad som krävs för att en behandling ska anses vara kostnadseffektiv av den brittiska hälsovårdsmyndigheten National Institute of Clinical Excellence (NICE),” säger Peter Sackey, medicinsk chef för Sedana Medical.

”Att sedering med isofluran via AnaConDa är en bra terapi har vi visat flertalet gånger tidigare. Men att få konkret bevis för att inhalationssedering är kostnadseffektivt och siffror på hur mycket det kostar för att rädda ett liv är oerhört viktigt. Det kommer att underlätta framtida dialog med flera prismyndigheter i samband med registreringen av IsoConDa (isofluran),” säger Christer Ahlberg, Vd för Sedana Medical.

Följande länk leder till presentationen på ISPOR:
https://tools.ispor.org/research_pdfs/60/pdffiles/PMD68.pdf

Kort om Sedana Medicals marknad

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Sedana Medical detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Peter Sackey, CMO, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70771 03 64
e-post: peter.sackey@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden