Sedana Medical utser ny CFO

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att Susanne Andersson utsetts till ny CFO med tillträde under första kvartalet 2021. Susanne Andersson efterträder Maria Engström som på eget initiativ väljer att lämna posten som CFO. Maria Engström övergår till en rådgivande roll för Sedana Medicals ledning när Susanne Andersson har tillträtt.

Susanne Andersson kommer närmast från rollen som CFO på teknikbolaget Pricer, som är noterat på Nasdaq Stockholm. Susanne Andersson har gedigen erfarenhet från CFO roller i olika noterade bolag och mångårig erfarenhet av investerarrelationer från bland annat Ericsson.

“Maria Engström har varit otroligt viktig i Sedana Medicals utveckling och har med sitt hårda arbete, kompetens och lojalitet starkt bidragit till att leda företaget till den position vi är idag, vilket jag är mycket tacksam för. Därför känns det extra bra att Maria kommer att bistå ledningen även framöver med hennes tjänster och att hon stannar i tjänsten som CFO tills att Susanne tillträder. Nu när Maria på eget initiativ valt att trappa ned är jag glad att meddela att vi lyckats rekrytera Susanne Andersson till vårt team. Susannes breda erfarenhet kommer väl till pass när vi förbereder bolaget för en flytt till Nasdaq Stockholm. Jag ser fram emot att välkomna henne till laget”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2020 kl. 15.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget arbetar för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran) under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden